Best practices op deze website!

Binnen het project wordt veel nadruk gelegd op het versterken van het regionaal netwerk met collega-scholen, het bedrijfsleven en de ketenpartners door het uitwisselen van best practices van en tussen de samenwerkende scholen en afstemming van het onderwijsprogramma met de werkwijze van het bedrijfsleven en overige ketenpartners. Deze website ondersteunt in deze uitwisseling en afstemming door het inzichtelijk maken van alle aanwezige best practices per samenwerkende school.

Neem eens een kijkje: best practices.