NIEUWS

Slotmanifestatie Proactief Bruggen Bouwen 23 november 2011

lees verder >

Best practices op deze website!

Binnen het project wordt veel nadruk gelegd op het versterken van het regionaal netwerk met collega-scholen, het bedrijfsleven en de ketenpartners door het uitwisselen van best practices van en tussen de samenwerkende scholen en afstemming van het onderwijsprogramma met de werkwijze van het bedrijfsleven en overige ketenpartners. Deze website ondersteunt in deze uitwisseling en afstemming door het inzichtelijk maken van alle aanwezige best practices per samenwerkende school.

lees verder >

PrO-Actief Bruggen Bouwen is van start gegaan!

In 2008 hebben de scholen binnen het samenwerkingsverband Praktijkonderwijs Zeeland hard gewerkt aan het vormgeven van een project dat aansluit bij de nota jeugdbeleid van de provincie Zeeland. Middels dit projectplan is het mogelijk geweest subsidie aan te vragen voor de uitvoering van het project zoals beschreven op deze website. In december is de benodigde subsidie toegekend door de provinvcie Zeeland. In januari 2009 is het project van start gegaan!

lees verder >