Praktijkonderwijs Zeeland en het project PrO-Actief Bruggen Bouwen

Het dynamische samenwerkingsverband Praktijkonderwijs Zeeland bestaat uit Praktijkschool Hulst (Hulst), Praktijkschool Het Bolwerk (Middelburg), Pontes Pieter Zeeman Praktijkschool (Zierikzee), Praktijkschool de Sprong (Terneuzen), Pro De Wissel (Goes) en Calvijn College (Krabbendijke) en wordt in Zeeland aangevuld met het Auris College Goes, een school voor praktisch onderwijs aan leerlingen met auditieve en/of communicatieve problematiek (REC 2). Het reguliere doel van de praktijkscholen en het Auris College Goes in dit samenwerkingsverband wordt omschreven als het bieden van kansen om de zelfredzaamheid van de leerlingen te ontwikkelen zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze maatschappij en deelnemen aan onze complexe samenleving op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Vanuit deze doelstelling streven de scholen, in samenwerking met andere onderwijsinstellingen, overheden, bedrijfsleven, ouders/verzorgers, jongeren en overige bij het werkveld betrokken organisaties, naar kwalitatief, toekomstbestendig en inspirerend Praktijkonderwijs in de provincie Zeeland.

Het project 'PrO-Actief Bouwen' draagt bij aan het jeugdbeleid 2007-2012 van de provincie Zeeland en de daaraan gerelateerde onderwijsnota 2008-2011 (Dé OnderwijsAgenda). Het samenwerkings-verband Praktijkonderwijs Zeeland heeft van de provincie Zeeland middelen ter beschikking gekregen om het project ten uitvoer te brengen.

Praktijkonderwijs Zeeland wil met dit project een gezamenlijk en eenduidig arbeidsmarktgericht onderwijsaanbod creëren dat aansluit bij de veranderende doelgroep van het praktijkonderwijs. Hierbij wordt enerzijds gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie van de individuele leerling en ex-leerling door intensieve begeleiding richting arbeid en/of vervolgopleiding. Het inzichtelijk maken en delen van de best-practices van de afzondelijke scholen van het samenwerkingsverband middels deze website draagt daarnaast bij aan de verbetering van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de samenwerkende scholen en versterking van het regionaal netwerk met het bedrijfsleven en de ketenpartners.

Projectactiviteiten en -toelichting